dbaj o siebie

PROFILAKTYKA

profilaktyka

Raka szyjki macicy

Kobiety w wieku od 25 do 59 lat mogą bezpłatnie skorzystać z badań cytologicznych. Nie muszą być nawet Pacjentkami naszej przychodni! Wystarczy przyjść jedynie z dowodem tożsamości.

Adresatami są kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które w ostatnich 36 miesiącach
nie miały wykonywanego badania w Programie. Ponadto w przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne tj. hamujące lub zapobiegające aktywności układu odpornościowego, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka), które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie.

Przy ocenie wieku bierze się pod uwagę jedynie rok urodzenia. W przypadku Pacjentek leczonych z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne), ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

profilaktyka

Chorób układu krążenia

Pacjenci naszej przychodni mogą bezpłatnie zbadać swój układ krążenia Jeżeli palisz papierosy, masz nadwagę, podwyższony cholesterol, czy wysokie ciśnienie - jesteś tym bardziej w grupie ryzyka!

Przyjdź bez umawiania (i na czczo!) bezpośrednio do punktu pobrań, jeśli obchodzisz w tym roku swoje 35, 40, 45, 50 albo 55 urodziny. Pobierzemy Ci krew, by zbadać kilka ważnych aspektów i umówimy na wizytę do lekarza, który je oceni i przeprowadzi odpowiedni wywiad oraz ewentualnie zaplanuje dalsze leczenie.

Pamiętaj, że program ten skierowany jest do osób, u których nie wykryto jeszcze choroby układu krążenia.

profilaktyka

Gruźlicy

W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej.

Program adresowany jest do osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub dla osób: bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, bezdomnych, obciążonych długotrwałą chorobą, obciążonych problemem alkoholowym lub narkotykowym.