FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania

Pytania do położnej

Nie. Dziecko może należeć do innej przychodni niż rodzic. 

Wyboru położnej można dokonać na takich samych zasadach jak lekarza i pielęgniarki POZ – wypełniając druk wyboru położnej środowiskowej. Druk ten można podpisać w każdej chwili w naszej recepcji i w każdej chwili można zmienić swoją położną środowiskową (bezpłatnie do dwóch razy w roku). Możesz wypełnić taki dokument także online – zobacz jak!

Położna środowiskowa jest odpowiedzialna za przygotowanie przyszłej mamy do porodu oraz za opiekę nad mamą i dzieckiem po porodzie. W praktyce oznacza to, że położna ma być wsparciem dla mamy na etapie ciąży i tuż po niej. Położna instruuje i pomaga również tacie dziecka. 

Położna pokaże, jak zadbać o siebie w połogu i jak pielęgnować swojego maluszka. Odpowie na nurtujące pytania dotyczące tego niełatwego czasu, a niejednokrotnie wesprze również psychicznie.

Zgodnie z prawem każdej kobiecie przysługuje prawo do bezpłatnej opieki położnej środowiskowej zarówno w ciąży jak i po niej.

Najlepiej zrobić to w dniu wypisu ze szpitala, by ustalić wszystkie szczegóły. 

Niemniej już między 21-26 tygodniem ciąży można złożyć deklarację wyboru swojej położnej środowiskowej. A później oczywiście w szpitalu, bądź po wypisie w naszej przychodni – prosimy wtedy o kontakt.

Jeszcze w szpitalu mama otrzyma dokument, w którym wskaże przychodnię, do której będzie należeć dziecko. Szpital ma obowiązek wysłać takie zgłoszenie oraz kartę szczepień dziecka do wybranej przychodni.

Sam fakt narodzenia dziecka może zgłosić nam także ktoś z rodziny.

Zwykle odbywa się ona w ciągu 48 godzin od uzyskania zgłoszenia, że mama z dzieckiem są już w domu.

Położna skontaktuje się telefonicznie, poprosi o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz numeru PESEL (jeśli został już nadany), adresu, a także przygotuje deklarację wyboru do podpisania przez rodzica w trakcie pierwszej wizyty.

Przewiduje się do 6 wizyt patronażowych (do ukończenia 2. miesiąca życia noworodka).

W czasie wizyt patronażowych położna zapoznaje się z dokumentami (książeczka zdrowia noworodka oraz wypisy szpitalne dziecka i matki), a także:

 1. Roztacza opiekę nad noworodkiem:
 • obserwuje i ocenia rozwój fizyczny, psychoruchowy w okresie adaptacji dziecka do środowiska zewnętrznego,
 • obserwuje stan: skóry (stopień zażółcenia), trądziku niemowlęcego, błon śluzowych, kikuta pępowinowego oraz ciemiączka,
 • ocenia odruchy neurologiczne,
 • wykrywa objawy patologiczne.

2. Roztacza opiekę nad matką:

 • ocenia  stan zdrowia matki;
   jeżeli poród odbył się drogą naturalną:
  – ocenia stan gojenia się krocza,
  – czy macica obkurcza się prawidłowo,
  – czy krwawienia  połogowe są w normie,
  – w razie potrzeby zdejmuje szwy;

  jeżeli kobieta rodziła przez cesarskie cięcie:
  – ogląda ranę i ocenia, czy nie doszło do stanu zapalnego,
  – instruuje kobietę, jak powinna pielęgnować ranę;
   
 • bada piersi i sprawdza, czy nie doszło do zastoju pokarmu oraz ocenia stan brodawek,
 • przedstawia zalety karmienia piersią oraz pokazuje skuteczne  techniki takiego karmienia,
 • rozwiązuje problemy w zakresie laktacji,
 • ocenia stan psychiczny matki w okresie połogu, w tym ryzyka wystąpienia depresji poporodowej,
 • uświadamia o zmianach emocjonalnych   zachodzących w czasie połogu,
 • udziela porad na temat radzenia sobie ze stresem.

3. Edukuje i udziela rodzicom porad w zakresie:

 • wspiera rodzinę w tworzeniu więzi z dzieckiem,
 • edukuje w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych,
 • edukuje w zakresie badań profilaktycznych,
 • edukuje w zakresie kontroli płodności oraz samopielęgnacji.

4. Promuje zachowania prozdrowotne rodziców:

 • identyfikację czynników ryzyka w rodzinie – ze szczególnym uwzględnieniem wpływu palenia tytoniu na zdrowie, przenikanie alkoholu do mleka matki i jego wpływu na rozwój dziecka.

Takie przypadki zgłaszane są do odpowiednich organów państwa, ponieważ istnieje ryzyko, że dziecku dzieje się coś złego.

Pod opiekę pielęgniarki środowiskowej.