PORADNIA

STOMATOLOGICZNA

Gabinet stomatologiczny wyposażony jest
w nowoczesny sprzęt stomatologiczny,
RTG i RVG oraz najwyższej jakości materiały stomatologiczne

Świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach zawartej z NFZ umowy na świadczenie usług stomatologicznych oraz odpłatnie

Zespół stomatologiczny:

dr Małgorzata Broniarek-Machnik

przyjmuje dzieci
 

dr Bogna
Goniewicz

     
 

dr Anna Hanuszkiewicz

     
 

dr Agata Bubisz-Skrzypek

przyjmuje również dzieci

dr Jarosław Wiaderkiewicz

     
 

dr Andrzej Witkowski

     
 
 

Joanna Lesiak

asystentka stomatologiczna

Dorota Paradowska

asystentka stomatologiczna