WIZYTY

wizyta

W przychodni

Nasze drzwi są dla Was zawsze otwarte! U nas podstawą jest wizyta w gabinecie lekarskim

wizyta

W domu

Wizyty domowe w ramach POZ realizowane są jedynie w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pacjenta

Wizyty domowe w ramach POZ realizowane są jedynie w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pacjenta – w szczególności osoby starsze i mające problemy z poruszaniem się. Decyzję o realizacji wizyty domowej zawsze podejmuje lekarz na podstawie indywidualnej konsultacji

Wizyta

Teleporada

Daj nam jednak znać, jeśli zamiast wizyty w przychodni wolisz teleporadę. To przydatne szczególnie dla miłośników swojej pracy albo np. przy powtórzeniu recepty na leki, prawda? 🙂

Możliwość uzyskania przez świadczeniobiorcę świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada) odbywa się w godzinach pracy poradni POZ poprzez rozmowę telefoniczną. Pacjent umawia się na nią i ustala termin osobiście, telefonicznie, poprzez upoważnione osoby trzecie, a także przez Internet. Lekarz podejmie trzy próby skontaktowania się w odstępie nie krótszym niż 5 minut i, jeśli Pacjent nie odbierze, nastąpi anulowanie teleporady, a Pacjent będzie zobowiązany do kolejnego zapisu. Przed udzieleniem teleporady lekarz potwierdzi tożsamość Pacjenta na podstawie danych w systemie.
Teleporada umożliwia Pacjentom otrzymanie: zaleceń medycznych, e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zlecenia na badania dodatkowe (np. laboratoryjne lub obrazowe), zalecenia bezpośredniej wizyty w przychodni (jeśli jest to niezbędne ze względu na stan zdrowia Pacjenta) lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w razie zaistniałej konieczności. Podczas teleporady lekarz udzieli instrukcji o sposobie realizacji: e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zlecenia na badania dodatkowe (np. laboratoryjne lub obrazowe), możliwości założenia przez Pacjenta Internetowego Konta Pacjenta